Trending

Dưa leo bị đắng có phải tồn dư hóa chất quá nhiều?

Vị đắng trong dưa leo không phải là do tồn dư hóa chất hay không mà là cơ chế bảo vệ của dưa để tránh côn trùng xâm hại.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post