Trending

Loại hoa mỗi năm xuất hiện một lần, trước chả ai “ngó“ nay thành đặc sản “hốt bạc“

Loại cây thoạt nhìn như tre xưa dùng cho gia súc ăn, nay “xuống phố“ thành đặc sản hút khách thưởng thức, giá cũng khá đắt đỏ.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post