Trending

Thấy cơm có dấu hiệu “lạ“ này tạm dừng ăn ngay

Nhiều người thường kiểm tra xem cơm có bị thiu, hỏng không bằng cách… ngửi. Tuy nhiên khi thấy cơm có dấu hiệu này dừng ăn ngay kẻo “rước bệnh vào người“,

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post