Trending

Vắt chanh vào hàu sống, tôm sống để mong diệt vi khuẩn?

Chanh, ớt... khi vắt vào thực phẩm sống chỉ có tác dụng giảm vị tanh, tăng vị giác chứ không thể giết chết các vi sinh vật gây hại có trong món ăn

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post