Trending

Canh tro - món ăn đặc biệt của người M“Nông

Canh tro thường chỉ xuất hiện trong các dịp lễ, Tết như lễ cưới, lễ mừng lúa mới, ngày tụ họp gia đình, đám ma… của người M“Nông ở khu vực hồ Lắk (tỉnh Đắk Lắk).

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post